Εκπαιδευτικό προσωπικό

Καθηγητές

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας αποτελείται από τους παρακάτω καθηγητές:

line_divider1

Διευθυντής:

κος ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

line_divider1

ΠΕ01: ΘΕΟΛΟΓΟΙ

lesson_theology
ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ

ΠΕ02: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

lesson_philology
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΑΖΙΩΤΗ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΠΕ03: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

lesson_math
ΓΑΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕ04.02: ΧΗΜΙΚΟΙ

lesson_chemistry
ΜΠΟΧΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΕ04.04: ΒΙΟΛΟΓΟΙ

lesson_biology
ΦΡΙΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ06: ΑΓΓΛΙΚΩΝ

lesson_chemistry
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ08: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

lesson_arts
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ09: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

lesson_chemistry
ΒΥΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11: ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

lesson_sports
ΜΟΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ12.10: ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΙ-ΦΥΣΙΚΟΙ

lesson_physics
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ19: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

lesson_computer ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
line_divider1