28 Οκτωμβριού - Απονομή Αριστείων

Στις 27 Οκτωμβριού συγκεντρώθηκε ολο το σχολείο στην αυλή του σχολείου, και έγινε απονονή των αριστείων.