ΕΠΙΛΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΤΗΝ Κ.Π.Ε Καστρίου (Αρκαδια)

α/α

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου

Κατάλυμα Κατηγορία

Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη)

Συνολική τιμή

Τιμή ανά μαθητή

Παρατηρήσεις

1

DNA Travel

 

Ναι

840

 

Μόνο Πούλμαν

2

Famous sotiriou travel

 

Ναι

1300

 

Μόνο Πούλμαν

3

Globetrotter

 

Ναι

1170

 

Μόνο Πούλμαν

4

Another tour

 

Ναι

1026

 

Μόνο Πούλμαν

5

Vavoulis tours

 

Ναι

1230

 

 

Μόνο Πούλμαν

6

Maravelias Travel

 

Ναι

1200 +Φ.Π.Α

 

Μόνο Πούλμαν

7

Moustakas Tours

 

Ναι

1200

 

Μόνο Πούλμαν

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Μαύρο Ιωάννη, τις εκπαιδευτικούς κ. Βύζη Στέλλα, κ. Καρυώτη Ειρήνη  και τους μαθητές, Κοσμάς Νομικός και Βασίλης Ασημομίτης επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο DNA TRAVEL, επειδή η προσφορά του πληροί τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.  Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.  

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Αθήνα, 28-02-2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΥΡΟΥ