ΕΠΙΛΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ 5ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ? ΤΑΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

α/α

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου

Κατάλυμα Κατηγορία

Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη)

Συνολική τιμή

Τιμή ανά μαθητή

Παρατηρήσεις

1

Globetrotter tours & travel

Olympia 3*

Ναι

7.182

171

+ΦΑΓΗΤΟ

2

Connection

Four season Hotel 3*

Ναι

7.418

179

+ΠΡΩΙΝΟ

3

Maravelias Travel

Hotel Vergina 3*

Ναι

7.418

179

+ΠΡΩΙΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Μαύρο Ιωάννη, τις εκπαιδευτικούς κ. Βύζη Στέλλα, κ.Καρυώτη Ειρήνη  και τους μαθητές, Λίτσο Μέτα, Θωμά; Μπίμπα,, Ντεμίρι Μικέλε επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο Globetrotter tours and travel, επειδή η προσφορά του πληροί τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.  Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.  

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Αθήνα, 21-10-2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΥΡΟΥ