ΕΠΙΛΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ 4ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (ΣΥΡΟΣ)

α/α

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου

Κατάλυμα Κατηγορία

Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη)

Συνολική τιμή

Τιμή ανά μαθητή

Παρατηρήσεις

1

Globetrotter tours & travel

Florence boutique

Ναι

3.745

107

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

2

Famous sotiriou travel

3*

Maistrali

Ναι

4.025

115

ΓΑΛΗΣΣΑΣ

3

Escapeteam travel

Florence boutique

Ναι

4.165

119

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Μαύρο Ιωάννη, τις εκπαιδευτικούς κ. Βύζη Στέλλα, κ. Μποχώτη Λαμπρινή  και τους μαθητές, Σέργιος Μαραβελίδης, Καρακεχαγιά Ελπίδα, Τσίτσα Χριστίνα, Ντεμίρι ΝτιΜικέλε επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο Globetrotter tours and travel, επειδή η προσφορά του πληροί τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.  Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.  

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Αθήνα, 17-02-2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΥΡΟΥ