Προσφορές για τη Θεσσαλονίκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ 5ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ? ΤΑΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

α/α

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου

Κατάλυμα Κατηγορία

Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη)

Συνολική τιμή

Τιμή ανά μαθητή

Παρατηρήσεις

1

Globetrotter tours & travel

3*

Ναι

5.236

187

 

2

Connection travel

3*

Ναι

3.584

128

 

3

Vlassopoulos travel

4*

Ναι

5.180

185

 

4

Mazi travel

3*

Ναι

5.712

204

 

5

Rika travel

3*

Ναι

7.420

265

 

6

Maravellas travel

3*

Ναι

5.488

196

 

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Μαύρο Ιωάννη, τις εκπαιδευτικούς κ. Βύζη Στέλλα, κ. Μποχώτη Λαμπρινή και τους μαθητές Μακρής Χρήστος ,Δασκαλοθανάση Φωτεινή ,Μακάριτζε Λάσα ,Τσούα Τζέησον επέλεξε το Ταξιδιωτικό Γραφείο Connection travel, επειδή η προσφορά  του πληρεί τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.  Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.  

2. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Αθήνα, 05-11-2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΥΡΟΥ